Home

Velkommen til vores hjemmeside, som vi vil benytte til dels at komme i kontakt med personer, der kan hjælpe os med en lille hobby, nemlig slægtsforskning, dels til at formidle oplysninger om familien videre til andre medlemmer af familien

 

Det er gennem de senere år lykkedes os at få samlet materiale om familien tilbage i tiden, og det er lykkedes os at spore visse grene af familien frem til nutiden - også grene, som er udvandret til USA og andre lande.

 

De nyeste generationer er ikke lagt ud på hjemmesiden.

 

Med udgangspunkt i vores døtre har vi neden for skrevet data om deres oldeforældre og videre tilbage i tiden (en anetavle). Oplysningerne opdateres løbende efterhånden som vi får flere oplysninger.

 

Under arbejdet med at spore efterkommere af vores forfædre er vi stødt ind i en række "særlige" familienavne. Disse navne er gengivet i en liste nederst på denne hjemmeside. Almindelige danske ”-sen” navne er udeladt.

 

Hvis du har interesse i nogen af de nævnte personer eller har du oplysninger om disse, hører vi gerne fra dig.

 

Vi kan kontaktes via kontaktformularen til højre.

 

Kirsten Eller & Preben K. Hansen

-----

 

 

Welcome to our homepage, which we are going to use, on the one hand, to get in touch with persons who can help us with our little hobby, genealogy, and on the other hand, to communicate to such persons information on the family.

 

Over the past few years, we have managed to collect a lot of material on our ancestors, and we have succeeded in tracing certain branches of the family up to the present day – also branches that have immigrated to the USA and other contries.

 

Below we have written the data of our daughters’ great-grandparents and further back in time. The information is updated as we receive more information.

 

Trying to trace descendants of our ancestors we have come across a number of family names. These names are listed below. Common Danish "-sen" names have been left out.

 

If you are interested in any of the above-mentioned persons or have information on them, please let us know.

 

You can contact us via the form on the right.

 

Kirsten Eller & Preben K. Hansen